ESPI
Opublikowano:
28 czerwca 2024

(11/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2024 r.

Raport bieżący 11/2024

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2024 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1. Linder Sp. z o.o. posiadająca 7.100.000 głosów, co stanowiło 80,23% ogólnej liczby głosów na WZ i 20,81% głosów ogółem w Spółce;

2. Jan Hambura, posiadający 1.750.000 głosów, co stanowiło 19,77% ogólnej liczby głosów na WZ i 5,13% głosów ogółem w Spółce.