ESPI
Opublikowano:
1 lipca 2024

(12/2024) Przedłużenie negocjacji

Raport bieżący 12/2024

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego przez One Solution S.A. _”List intencyjny”_, informuje o wpłynięciu do spółki w dniu dzisiejszym, tj. 1 lipca 2024 roku podpisanego przez wszystkie strony Listu intencyjnego aneksu do Listu Intencyjnego wydłużającego okres negocjacji pomiędzy stronami do dnia 30 września 2024 roku ze względu na prowadzone rozmowy w zakresie warunków zawarcia umowy inwestycyjnej.

O wynikach prowadzonych negocjacji Emitent będzie informował za pośrednictwem kolejnych raportów bieżących.