EBI
Opublikowano:
28 maja 2024

(13/2024) Raport roczny jednostkowy za rok 2023

Raport Roczny nr 13/2024

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku ”Spółka”, „Emitent” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2023 rok.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że sprawozdanie zarządu z działalności, jednostkowe dane finansowe, jak również opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego stanowią załączniki do raportu rocznego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO