Aktualności

DataTypTytuł
23 lutego 2024EBI

(4/2024) Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 23.02.2024 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez NWZA od rozpatrzenia pkt. 7. Opublikowanego porządku obrad NWZ

Więcej →
22 lutego 2024ESPI

(2/2024) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Więcej →
14 lutego 2024EBI

(3/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

Więcej →
29 stycznia 2024EBI

(2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Więcej →
25 stycznia 2024EBI

(1/2024) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 23 lutego 2024 r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu

Więcej →
25 stycznia 2024ESPI

(1/2024) Ogłoszenie i zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 lutego 2024 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
9 listopada 2023EBI

(19/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku One Solution Spółka Akcyjna

Więcej →
11 września 2023EBI

(18/2023) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 r. One Solution Spółka Akcyjna

Więcej →
4 września 2023EBI

(16/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Więcej →
4 września 2023EBI

(17/2023) Uzupełnienie korekty raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Więcej →