Aktualności

DataTypTytuł
31 maja 2024ESPI

(9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
31 maja 2024EBI

(14/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.

Więcej →
28 maja 2024EBI

(13/2024) Raport roczny jednostkowy za rok 2023

Więcej →
28 maja 2024EBI

(12/2024) Raport roczny skonsolidowany One Solution S.A. za rok 2023

Więcej →
24 maja 2024EBI

(11/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji serii G

Więcej →
23 maja 2024EBI

(10/2024) Kooptacja Członka Rady Nadzorczej

Więcej →
15 maja 2024EBI

(9/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.

Więcej →
15 maja 2024ESPI

(8/2024) Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną

Więcej →
10 maja 2024ESPI

(7/2024) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przydziału akcji serii G

Więcej →
9 maja 2024EBI

(7/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 One Solution S.A

Więcej →