Animator Emitenta

Dom Maklerski BDM S.A.

www.bdm.pl 

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała,

tel. 33 812 84 40, fax 33 812 84 42 

NIP 547-02-44-972, REGON 070425363, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd

Jacek Rachel – Prezes
Janusz Smoleński – Wiceprezes

Kapitał zakładowy: 19.796.924,00 zł, opłacony w całości.