Zarządzanie wierzytelnościami

Kompleksowe rozwiązania w zakresie odzyskiwania należności stanowią najważniejszy punkt w ofercie Grupy One Solution S.A. Spółka oferuje indywidualne podejście do problemu, co w jej ocenie stanowi gwarancję efektywności na każdym etapie działań. Windykacja przedsądowa prowadzona przez Grupę One Solution S.A. zarówno realizuje cel polubownego odzyskania należności, jak również zabezpiecza przed ryzykiem utraty zaufania.

W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego Spółka dba o to, aby komornik wywiązywał się ze swoich działań w sposób rzetelny. Spółka stanowi zarówno wsparcie w czynnościach komorniczych, jak i je nadzoruje. Doświadczenie w czynnościach terenowych na terenie całego kraju pozwala Grupie dotrzeć praktycznie w każde miejsce, w którym dłużnik mógł pozostawić swój majątek.

Spłata długu następuje jednorazowo, bądź w ratach, w oparciu o uzgodnioną i uznaną przez strony umowę ugody. Warunkiem zgody wierzyciela na spłatę długu w ratach jest uznanie długu przez dłużnika i zabezpieczenie jego spłaty, np. poddaniem się egzekucji bez protestu, przekazaniem weksla, czy przekazaniem należności w formie zabezpieczenia.