Zarząd

Zarząd:

Paweł Wójcicki – Prezes Zarządu (CV)