Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza:

Mirosław Zygmunt Roguski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (CV)
Anna Sieczka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (CV)
Kamil Wawruch – Członek Rady Nadzorczej (CV)
Weronika Kawa – Członek Rady Nadzorczej (CV)
Włodzimierz Retelski – Członek Rady Nadzorczej (CV)

Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi ustawowe o kryteriach niezależności.

Do pobrania