Autoryzowany doradca

INC SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Abpa A. Baraniaka 6
61-131 Poznań

e-mail: biuro@incsa.pl
tel. +48 61 851-86-77
strona internetowa: https://incsa.pl/

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000028098 | NIP: 7781024498 | REGON: 630316445

Kapitał zakładowy: 16.686.198 zł, kapitał wpłacony: 16.686.198 zł