Usługi prawne

Grupa One Solution S.A. w imieniu własnym, oraz na życzenie klientów, poprzez wykwalifikowany dział prawny przygotowuje i przeprowadza postępowania sądowe i egzekucyjne przeciwko dłużnikom. W przypadkach łamania przepisów prawa karnego przez dłużników uchylających się od zapłaty zobowiązań, Grupa uczestniczy w procesie ujawniania i ścigania popełnionych przestępstw. Dzięki stałej współpracy z komornikami sądowymi, syndykami masy upadłościowej, nadzorcami sądowymi oraz likwidatorami, Spółka odzyskuje należności objęte postępowaniem egzekucyjnym, upadłościowym, naprawczym, czy też likwidacyjnym majątku dłużnika.