Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

DataTypTytuł
31 maja 2024WZA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
25 stycznia 2024WZA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. na dzień 23 luty 2024 roku

Więcej →
2 czerwca 2023WZA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku

Więcej →
2 stycznia 2023WZA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. na dzień 30 stycznia 2023 roku

Więcej →
21 lipca 2022WZA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. na dzień 16 sierpnia 2022 roku

Więcej →
28 maja 2022WZA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku

Więcej →