WZA
Opublikowano:
25 stycznia 2024

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. na dzień 23 luty 2024 roku

Zarząd ONE SOLUTION S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Popłacińska 18, 09-­402 Płock, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000588729 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. („NWZ”), które odbędzie się dnia 23 lutego 2024 roku, o godzinie 9:00 w Krakowie, w kancelarii notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem: Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

  1. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 23.02.2024r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki
  2. Projekty Uchwał
  3. Informacja o ogólnej liczbie głosów
  4. Formularz głosowania przez pełnomocnika