Komunikaty ESPI

DataTypTytuł
1 lipca 2024ESPI

(12/2024) Przedłużenie negocjacji

Więcej →
28 czerwca 2024ESPI

(10/2024) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Więcej →
28 czerwca 2024ESPI

(11/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2024 r.

Więcej →
31 maja 2024ESPI

(9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
15 maja 2024ESPI

(8/2024) Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną

Więcej →
10 maja 2024ESPI

(7/2024) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przydziału akcji serii G

Więcej →
12 kwietnia 2024ESPI

(6/2024) Zawarcie listu intencyjnego

Więcej →
19 marca 2024ESPI

(5/2024) Zmiana parametrów emisji akcji serii G

Więcej →
7 marca 2024ESPI

(4/2024) Informacja o podjęciu uchwały zarządu w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii G

Więcej →
26 lutego 2024ESPI

(3/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ One Solution S.A. w dniu 23 lutego 2024 r.

Więcej →