ESPI
Opublikowano:
10 maja 2024

(7/2024) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przydziału akcji serii G

Raport bieżący 7/2024

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 4/2024 z dnia 7 marca 2024 roku, ESPI nr 5/2024 z dnia 19 marca 2024 roku oraz EBI nr 5/2024 z dnia 21 marca 2024 roku informuje, że w dniu 10 maja 2024 roku podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz ich przydziału. Wartość nominalna akcji zwykłych na okaziciela serii G _”Akcja”_ wynosi 0,10 PLN każda akcja.

W ramach zapisów podstawowych złożonych zostało 155 zapisów na 7.189.146 Akcji, w ramach zapisów dodatkowych złożonych zostało 36 zapisów na 9.666.540 akcji, a w ramach transzy zarządu nie złożono zapisów. Łącznie zapisami objęto 16.855.686 Akcji. W ramach oferty, zaoferowanych zostało łącznie 34.118.689 Akcji, co oznacza, iż objętych zostało 49,4% oferowanych Akcji.

Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 0,10 PLN. W ramach oferty objęte zostały Akcje o łącznej wartości emisyjnej 1.685.568,60 PLN. Środki zostaną wypłacone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na konto Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd.