EBI
Opublikowano:
15 maja 2024

(9/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.

Raport Kwartalny nr 9/2024

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”