EBI
Opublikowano:
23 maja 2024

(10/2024) Kooptacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 10/2024

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 23 maja 2024 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Emitenta, w drodze kooptacji powołała Panią Weronikę Kawę na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowe informacje dotyczące nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.