Nabywanie portfeli wierzytelności

Spółka swoją pozycję na rynku zakupu wierzytelności buduje od 2015 roku. Zdobyte doświadczenie oraz wiedza pozwala oferować Klientom profesjonalną współpracę i możliwość sfinansowania sprzedaży aktywów (wierzytelności). Polityka zakupowa jest mocno elastyczna i uzależniona od portfela znajdującego się w kręgu zainteresowań Spółki, natomiast ceny zakupu najczęściej wahają się w przedziale od kilku do kilkunastu procent wartości nominalnej danego portfela wierzytelności.