Monitoring płatności

Celem monitoringu bieżących płatności jest zapobieganie nieterminowym płatnościom oraz zawieraniu umów handlowych z nieuczciwymi kontrahentami. Monitorowanie płatności w znaczący sposób poprawia dyscyplinę płatności wśród kontrahentów. Atutem wykorzystywania monitoringu płatności jest przed wszystkim:

  • zespół wykwalifikowanych specjalistów w monitoringu płatności,
  • indywidualne podejście do każdego klienta, po zapoznaniu ze specyfiką problemu,
  • niższe koszty w porównaniu z obsługą własnej kontroli finansowej,
  • poprawa płynności  finansowej klientów,
  • wykorzystywanie różnych narządzi do monitoringu płatności: monity telefoniczne, elektroniczne i pisemne, a także wezwania do zapłaty.