Akcjonariat

Struktura kapitału własnego One Solution spółka akcyjna na dzień 30.11.2022 r.

Lp.Imię i nazwisko/firma akcjonariuszaLiczba akcji% udział w głosach na WZA
1.Linder Sp. z o.o.7 100 00026,01%
2.Pozostali akcjonariusze20 200 00073,99%
Łącznie 27 300 000100,00%