Akcjonariat

Struktura kapitału własnego One Solution spółka akcyjna na dzień 21.03.2022 r.

Lp.Imię i nazwisko/firma akcjonariuszaLiczba akcjiSeria% udział w głosach na WZA
2.Piotr Międlar3 824 479A, B, D24,52%
5.Pozostali akcjonariusze11 775 521A, B, C, D75,48%
Łącznie 15 600 000 100,00%