Kompleksowa obsługa wierzytelności

Zaspokajamy potrzeby Klientów z różnych branż gospodarki, reagując na nowe wyzwania obrotu gospodarczego, oferując specjalistyczne usługi windykacyjne.

Twoje wierzytelności w dobrych rękach

Działamy etycznie i skutecznie, według przejrzystych zasad. Chronimy interesy naszych klientów, respektując prawa konsumenckie dłużników. Sprawdź, co nas wyróżnia.

Zarządzanie wierzytelnościami detalicznymi B2C

Rynek wierzytelności w Polsce ulega nieustającym zmianom. Obecnie coraz większą część ogółu długów stanowią długi konsumenckie (przede wszystkim bankowe, pożyczkowe, telekomunikacyjne). One Solution S.A. posiada spółkę zależną Pro Invest Finanse (100% udziałów), zajmującą się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami detalicznymi (B2C).

Dowiedz się więcej →

Wierzytelności B2B oraz windykacja na zlecenie

Specjalizujemy się w nabywaniu pakietów wierzytelności gospodarczych (B2B) zarówno pierwotnych jak i wtórnych oraz windykacją na zlecenia (Inkaso). Działamy na rynku wierzytelności oferując szeroki zakres usług związanych z ich obsługą. Prowadzimy proces kompleksowo, począwszy od windykacji polubownej, sądowej oraz egzekucyjnej.

Dowiedz się więcej →

One Solution S.A. w liczbach

Jesteśmy notowani na New ConnectNewConnect

  • 0.126Cena akcji [PLN]
  • +0.005 (+4.13%)Zmiana [PLN]
  • Wolumen: 67 246
  • Zakres cen: 0.1215 - 0.1260 PLN

Zobacz notowania i wykresy →

Dokument Informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentem Informacyjnym przygotowanym na potrzeby wprowadzania akcji serii A, B, C oraz D o obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pobierz dokument →

Aktualności

DataTypTytuł
1 lipca 2024ESPI

(12/2024) Przedłużenie negocjacji

Więcej →
28 czerwca 2024ESPI

(10/2024) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Więcej →
28 czerwca 2024EBI

(15/2024) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 28 czerwca 2024 roku

Więcej →
28 czerwca 2024ESPI

(11/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2024 r.

Więcej →
31 maja 2024WZA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
31 maja 2024ESPI

(9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
31 maja 2024EBI

(14/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.

Więcej →
28 maja 2024EBI

(12/2024) Raport roczny skonsolidowany One Solution S.A. za rok 2023

Więcej →
28 maja 2024EBI

(13/2024) Raport roczny jednostkowy za rok 2023

Więcej →
24 maja 2024EBI

(11/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji serii G

Więcej →

Zobacz wszystkie informacje →