Windykacja polubowna

Głównym segmentem działalności Grupy jest pozyskiwanie środków z windykacji na drodze polubownej przy wykorzystaniu tzw. windykacji miękkiej (polubownie) polegającej na uświadomieniu Klientowi problemów i trudności przy transakcjach z innymi Kontrahentami, na jakie może się narazić w przypadku zadłużenia. Windykacja miękka obejmuje między innymi działania związane z mailingiem, SMS-ami, telefonami oraz pismami z firmy windykacyjnej, jak również wystosowanie informacji o transferze danych dłużnika do krajowego rejestru dłużników.