Raporty bieżące

DataTypTytuł
31 maja 2024ESPI

(9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
31 maja 2024EBI

(14/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.

Więcej →
24 maja 2024EBI

(11/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji serii G

Więcej →
23 maja 2024EBI

(10/2024) Kooptacja Członka Rady Nadzorczej

Więcej →
15 maja 2024ESPI

(8/2024) Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną

Więcej →
10 maja 2024ESPI

(7/2024) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przydziału akcji serii G

Więcej →
9 maja 2024EBI

(7/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 One Solution S.A

Więcej →
9 maja 2024EBI

(8/2024) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Więcej →
15 kwietnia 2024EBI

(6/2024) Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Więcej →
12 kwietnia 2024ESPI

(6/2024) Zawarcie listu intencyjnego

Więcej →