Raporty bieżące

DataTypTytuł
23 lutego 2024EBI

(4/2024) Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 23.02.2024 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez NWZA od rozpatrzenia pkt. 7. Opublikowanego porządku obrad NWZ

Więcej →
22 lutego 2024ESPI

(2/2024) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Więcej →
29 stycznia 2024EBI

(2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Więcej →
25 stycznia 2024EBI

(1/2024) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 23 lutego 2024 r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu

Więcej →
25 stycznia 2024ESPI

(1/2024) Ogłoszenie i zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 lutego 2024 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
4 września 2023EBI

(16/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Więcej →
4 września 2023EBI

(17/2023) Uzupełnienie korekty raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Więcej →
3 lipca 2023ESPI

(8/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2023r

Więcej →
30 czerwca 2023EBI

(14/2023) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki One Solution S.A. podjętych w dniu 30.06.2023r.

Więcej →
2 czerwca 2023EBI

(13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023r

Więcej →