Raporty bieżące

DataTypTytuł
19 maja 2023EBI

(10/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2022 One Solution S.A.

Więcej →
6 kwietnia 2023EBI

(8/2023) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii E i F do obrotu na rynku NewConnect

Więcej →
10 marca 2023ESPI

(6/2023) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Więcej →
7 marca 2023EBI

(7/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego One Solution S.A. oraz zmiany Statutu

Więcej →
7 marca 2023ESPI

(5/2023) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Więcej →
3 lutego 2023EBI

(5/2023) Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii F

Więcej →
31 stycznia 2023ESPI

(4/2023) Korekta numeracji raportu ESPI 1/2023 – Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz ich przydziału

Więcej →
30 stycznia 2023EBI

(3/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia 2023 r.

Więcej →
30 stycznia 2023ESPI

(3/2023) Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ One Solution S.A. w dniu 30 stycznia 2023 r.

Więcej →
30 stycznia 2023EBI

(4/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej One Solution S.A.

Więcej →