ESPI
Opublikowano:
31 maja 2024

(9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 9/2024

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 28.06.2024 r. wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów,

-Informację o ogólnej liczbie głosów

– Projekty uchwał,

– Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem do głosowania przez pełnomocnika.