Relacje inwestorskie

Jesteśmy spółką notowaną na rynku New Connect. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dla inwestorów!

O nas

Usprawniamy płynność finansową przedsiębiorstw z sektorów B2B. Zaspokajamy potrzeby klientów z różnych branż gospodarki, reagując na nowe wyzwania obrotu gospodarczego, oferując specjalistyczne usługi windykacyjne.


Zarząd Spółki

Paweł Wójcicki
Prezes Zarządu

Plany Spółki

Specjalizujemy się w nabywaniu pakietów wierzytelności gospodarczych (B2B) zarówno pierwotnych jak i wtórnych oraz windykacją na zlecenia (Inkaso). Działamy na rynku wierzytelności oferując szeroki zakres usług związanych z ich obsługą. Nasza specjalizacja to windykacja szerokiego spectrum wierzytelności – bezpośrednio wobec podmiotów gospodarczych.

Prezentacja dla inwestorów dostępna wkrótce.

Dokument informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentem Informacyjnym przygotowanym na potrzeby wprowadzania akcji serii A, B, C oraz D o obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pobierz dokument →

Notowania akcji One SolutionNewConnect


  • 0.137Cena akcji [PLN]
  • -0.004 (-2.84%)Zmiana [PLN]
  • Wolumen: 72 298
  • Zakres cen: 0.1365 - 0.1410 PLN
Aktualne notowania One Solution

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe stan na 31.12.2023stan na 31.12.2022
Kapitał własny14 684 581,9113 629 091,30
Kapitał zakładowy3 411 868,902 730 000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 134 077,495 261 475,61
Zobowiązania długoterminowe1 568 353,392 746 065,28
Zobowiązania krótkoterminowe1 924 422,101 873 372,33
Aktywa razem18 818 659,4018 890 566,91
Należności długoterminowe0,000,00
Należności krótkoterminowe6 926 707,237 083 291,93
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna182 159,1792 062,04
Wybrane dane finansowe01.01.2023 – 31.12.202301.01.2022 – 31.12.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 174 396,041 541 162,07
Zysk (strata) ze sprzedaży798 610,52708 159,77
Amortyzacja17 947,9725 447,96
Zysk (strata) z działalności operacyjnej790 196,85638 546,52
Zysk (strata) brutto358 592,71176 399,78
Zysk (strata) netto373 621,7154 409,78
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej805 253,18-4 517 701,17
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0,00102 093,29
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-715 156,054 349 065,05
Liczba akcji (w szt.)34 118 689,0027 300 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,01100,0020
Wartość księgowa na jedną akcję0,430,50
Wybrane dane finansowe stan na 31.12.2023stan na 31.12.2022
Kapitał własny9 316 278,077 639 546,99
Kapitał zakładowy3 411 868,902 730 000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 448 307,556 150 681,38
Zobowiązania długoterminowe1 599 624,212 832 723,31
Zobowiązania krótkoterminowe2 207 381,342 179 920,07
Aktywa razem13 764 585,6213 790 228,37
Należności długoterminowe0,000,00
Należności krótkoterminowe12 269 986,6112 652 990,83
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna746 771,68139 561,33
Wybrane dane finansowe01.01.2023 – 31.12.202301.01.2022 – 31.12.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 177 313,672 366 041,46
Zysk (strata) ze sprzedaży1 050 429,43802 446,64
Amortyzacja41 139,8172 106,53
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 035 177,52626 938,06
Zysk (strata) brutto565 053,18122 673,87
Zysk (strata) netto580 082,18-25 224,13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 374 478,11-4 174 079,50
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 559,661 246,58
Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej-768 827,424 146 816,17
Liczba akcji (w szt.)34 118 689,0027 300 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,0170-0,0009
Wartośc księgowa na jedną akcję0,270,28

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.


Kalendarium

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 13 maja 2024 r.
  • raport roczny za 2023 r. – 28 maja 2024 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 12 sierpnia 2024 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 8 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Dobre Praktyki


Pytania

Brak pytań zadanych spółce.

Napisz do nasWysłanie formularza aktywuje proces przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt

One Solution S.A.
ul. Popłacińska 18
09-402 Płock

Tel: (24) 364 81 55
E-mail: biuro@onesolutionsa.pl  

One Solution S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Popłacińskiej 18, 09-402 Płock – wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000588729, NIP 5213713933, REGON 363093701, której kapitał zakładowy wynosi 3 411 868,90 zł (opłacony w całości).