Relacje inwestorskie

Jesteśmy spółką notowaną na rynku New Connect. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dla inwestorów!

O nas

Usprawniamy płynność finansową przedsiębiorstw z sektorów B2B. Zaspokajamy potrzeby klientów z różnych branż gospodarki, reagując na nowe wyzwania obrotu gospodarczego, oferując specjalistyczne usługi windykacyjne.


Zarząd Spółki

Paweł Wójcicki
Prezes Zarządu

Plany Spółki

Specjalizujemy się w nabywaniu pakietów wierzytelności gospodarczych (B2B) zarówno pierwotnych jak i wtórnych oraz windykacją na zlecenia (Inkaso). Działamy na rynku wierzytelności oferując szeroki zakres usług związanych z ich obsługą. Nasza specjalizacja to windykacja szerokiego spectrum wierzytelności – bezpośrednio wobec podmiotów gospodarczych.

Prezentacja dla inwestorów dostępna wkrótce.

Dokument informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentem Informacyjnym przygotowanym na potrzeby wprowadzania akcji serii A, B, C oraz D o obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pobierz dokument →

Notowania akcji One SolutionNewConnect


  • 0.126Cena akcji [PLN]
  • +0.005 (+4.13%)Zmiana [PLN]
  • Wolumen: 67 246
  • Zakres cen: 0.1215 - 0.1260 PLN
Aktualne notowania One Solution

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe stan na 31.03.2024 r.stan na 31.03.2023 r.
Kapitał własny14 686 429,0114 437 415,81
Kapitał zakładowy3 411 868,903 411 868,90
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 579 266,924 451 564,41
Zobowiązania długoterminowe1 546 252,702 544 219,96
Zobowiązania krótkoterminowe1 410 373,221 265 306,45
Aktywa razem18 265 695,9318 888 980,22
Należności długoterminowe0,000,00
Należności krótkoterminowe6 649 830,666 922 745,84
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna140 042,72250 107,10
Wybrane dane finansowe01.01.2024 r. – 31.03.2024 r.01.01.2023 r. – 31.03.2023 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów545 366,80578 969,18
Zysk (strata) ze sprzedaży165 189,88272 120,08
Amortyzacja4 487,014 486,89
Zysk (strata) z działalności operacyjnej165 190,88272 120,43
Zysk (strata) brutto144 563,15120 669,61
Zysk (strata) netto145 240,15126 455,61
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej129 417,54291 084,40
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0,000,00
Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej-171 463,73-133 039,34
Liczba akcji (w szt.)34 118 68934 118 689
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,00430,0037
Wartośc księgowa na jedną akcję0,430,42
Wybrane dane finansowe stan na 31.03.2024 r.stan na 31.03.2023 r.
Kapitał własny9 339 828,759 003 452,46
Kapitał zakładowy3 411 868,903 411 868,90
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 895 369,504 807 845,50
Zobowiązania długoterminowe1 573 614,952 614 974,20
Zobowiązania krótkoterminowe1 699 113,551 550 833,60
Aktywa razem13 235 198,2513 811 298,26
Należności długoterminowe0,000,00
Należności krótkoterminowe11 979 582,4112 529 101,49
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężna751 710,92

441 774,45

Wybrane dane finansowe01.01.2024 r. – 31.03.2024 r.01.01.2023 r. – 31.03.2023 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów749 270,75813 212,55
Zysk (strata) ze sprzedaży186 126,68350 278,84
Amortyzacja7 792,0224 308,37
Zysk (strata) z działalności operacyjnej186 613,51364 777,97
Zysk (strata) brutto166 266,73209 476,97
Zysk (strata) netto166 943,73215 262,97
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej182 601,13456 935,41
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej241,640,00
Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej-177 833,27-155 222,29
Liczba akcji (w szt.)34 118 68934 118 689
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,00490,0063
Wartośc księgowa na jedną akcję0,270,26

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.


Kalendarium

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 13 maja 2024 r.
  • raport roczny za 2023 r. – 28 maja 2024 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 12 sierpnia 2024 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 8 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Dobre Praktyki


Pytania

Brak pytań zadanych spółce.

Napisz do nasWysłanie formularza aktywuje proces przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt

One Solution S.A.
ul. Popłacińska 18
09-402 Płock

Tel: (24) 364 81 55
E-mail: biuro@onesolutionsa.pl  

One Solution S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Popłacińskiej 18, 09-402 Płock – wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000588729, NIP 5213713933, REGON 363093701, której kapitał zakładowy wynosi 3 411 868,90 zł (opłacony w całości).