WZA
Opublikowano:
31 maja 2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: