WZA
Opublikowano:
2 stycznia 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. na dzień 30 stycznia 2023 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 stycznia 2023r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 stycznia 2023r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się  o godzinie 09.00 w Krakowie, w kancelarii notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem: Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: