EBI
Opublikowano:
16 stycznia 2023

(2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Raport Bieżący nr 2/2023

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 13 luty 2023 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 10 maja 2023 r.

• raport roczny za 2022 r. – 23 maja 2023 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 09 sierpnia 2023 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 09 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”