Aktualności

DataTypTytuł
29 listopada 2022ESPI

(27/2022) Informacja o podjęciu uchwały zarządu w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii F S.A.

Więcej →
24 listopada 2022EBI

(17/2022) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz 2023

Więcej →
23 listopada 2022ESPI

(26/2022) Otrzymanie skorygowanego zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Więcej →
22 listopada 2022ESPI

(25/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Więcej →
18 listopada 2022ESPI

(24/2022) Informacja o podjęciu uchwały zarządu w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii F S.A.

Więcej →
15 listopada 2022ESPI

(23/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Więcej →
14 listopada 2022EBI

(16/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Więcej →
13 listopada 2022ESPI

(22/2022) Informacja o podjęciu uchwały zarządu w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii F S.A.

Więcej →
10 listopada 2022EBI

(14/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego One Solution S.A. oraz zmiany Statutu

Więcej →
10 listopada 2022EBI

(15/2022) Wejście w życie uchwały nr 4/08/2022 z dnia 16.08.2022 r. NWZ One Solution S.A.

Więcej →