EBI
Opublikowano:
19 maja 2023

(10/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2022 One Solution S.A.

Raport Bieżący nr 10/2023

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego na dzień 31 maja 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 2/2023 dnia 16 stycznia 2023 r., pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2022 rok był dzień 23 maja 2023 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 2/2023 dnia 16 stycznia 2023 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO