ESPI
Opublikowano:
3 lipca 2023

(8/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2023r

Raport bieżący 8/2023

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: Emitent, Spółka), przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Emitenta w dniu 30.06.2023r.:

1) Linder Sp. z o.o. dysponujący na tym ZWZ 7.100.000 (słownie: siedmioma milionami stu tysiącami) akcji, z których przysługiwało 7.100.000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy) głosów, co stanowi 100% udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 20,81% głosów ogółem w Spółce.