EBI
Opublikowano:
30 czerwca 2023

(14/2023) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki One Solution S.A. podjętych w dniu 30.06.2023r.

Raport Bieżący nr 14/2023

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO