Aktualności

DataTypTytuł
5 sierpnia 2022ESPI

(17/2022) Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Więcej →
3 sierpnia 2022ESPI

(16/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Więcej →
1 sierpnia 2022ESPI

(15/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Więcej →
28 lipca 2022ESPI

(14/2022) Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Więcej →
21 lipca 2022WZA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. na dzień 16 sierpnia 2022 roku

Więcej →
21 lipca 2022ESPI

(13/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
21 lipca 2022EBI

(10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał

Więcej →
20 lipca 2022EBI

(9/2022) Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Więcej →
1 lipca 2022ESPI

(12/2022) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Więcej →
28 czerwca 2022EBI

(8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.

Więcej →