ESPI
Opublikowano:
15 listopada 2022

(23/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 23/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2022 roku powziął informację o wpłynięciu od akcjonariusza Emitenta do siedziby Spółki zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.