EBI
Opublikowano:
14 listopada 2022

(16/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Raport Kwartalny nr 16/2022

Zarząd spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent”) niniejszym w załączeniu przekazuje treść raportu okresowego za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect