ESPI
Opublikowano:
23 listopada 2022

(26/2022) Otrzymanie skorygowanego zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 26/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 listopada 2022 roku do Spółki wpłynęło skorygowane zawiadomienie Akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, o którym Spółka informowała raportem ESPI 25/2022 z dnia 22.11.2022r.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.