EBI
Opublikowano:
24 listopada 2022

(17/2022) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz 2023

Raport Bieżący nr 17/2022

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że zostały obustronnie podpisane umowy o dokonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz 2023 z Kancelarią Biegłego Rewidenta Tomasza Włodarczyka z siedzibą w Siedlcach (wpis na listę firm audytorskich nr: 4239).

Umowy zostały zawarte przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. podjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust.4 ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.