Aktualności

DataTypTytuł
18 maja 2022ESPI

(9/2022) Zawarcie umowy pożyczki

Więcej →
13 maja 2022EBI

(5/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Więcej →
6 maja 2022ESPI

(8/2022) Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia pakietu wierzytelności

Więcej →
31 marca 2022ESPI

(7/2022) Zawarcie umowy przyrzeczonej pakietu wierzytelności

Więcej →
22 marca 2022EBI

(3/2022) Raport roczny skonsolidowany za rok 2021

Więcej →
22 marca 2022EBI

(4/2022) Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

Więcej →
21 marca 2022EBI

(2/2022) Raport roczny za rok 2021

Więcej →
4 marca 2022ESPI

(6/2022) Zawarcie umowy pożyczki

Więcej →
28 lutego 2022ESPI

(5/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Więcej →
22 lutego 2022ESPI

(4/2022) Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia pakietu wierzytelności

Więcej →