ESPI
Opublikowano:
31 marca 2022

(7/2022) Zawarcie umowy przyrzeczonej pakietu wierzytelności

Raport bieżący 7/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. informuje o zawarciu w dniu 31 marca 2022 r. umowy przyrzeczonej z Tarinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie nabycia pakietu wierzytelności.

W stosunku do umowy przedwstępnej, w umowie przyrzeczonej zmianie uległa łączna wartość nominalna pakietu wierzytelności, która obecnie wynosi 49 449 316,53 zł (poprzednio 49 417 821,53 zł) oraz łączna liczba dłużników, wynosząca 6150 (poprzednio 5115), wobec których przysługują wierzytelności.

Po dokonaniu przez wspólnie wybrany podmiot wyceny pakietu wierzytelności, za pakiet wierzytelności ustalono cenę w wysokości 2 533 670,00 zł.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie przyjętych dla umów tego rodzaju.