ESPI
Opublikowano:
6 maja 2022

(8/2022) Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia pakietu wierzytelności

Raport bieżący 8/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 4/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. informuje o zawarciu w dniu 06.05.2022 r. umowy przyrzeczonej z FF Inkaso spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie nabycia pakietu wierzytelności.

W stosunku do umowy przedwstępnej, w umowie przyrzeczonej zmianie uległa łączna wartość nominalna pakietu wierzytelności, która obecnie wynosi 49 019 349,64 zł (poprzednio 48 904 992,14 zł) oraz łączna liczba dłużników, wynosząca 3790 (poprzednio 3036), wobec których przysługują wierzytelności.

Po dokonaniu przez wspólnie wybrany podmiot wyceny pakietu wierzytelności, za pakiet wierzytelności ustalono cenę w wysokości 3 000 000,00 zł.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie przyjętych dla umów tego rodzaju.