ESPI
Opublikowano:
4 marca 2022

(6/2022) Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący 6/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Pożyczkobiorca”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 4 marca 2022 r. zawarła umowę pożyczki („Umowa pożyczki”) z Aureus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Pożyczkodawca”).

Pożyczkodawca na mocy niniejszej Umowy pożyczki zobowiązał się udzielić Pożyczkobiorcy pożyczki celowej w wysokości do 3.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu wierzytelności, zgodnie z umową przedwstępną, którą Pożyczkobiorca zawarł w dniu 1 lutego 2022 r. (raport bieżący ESPI nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r.)

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w 16 równych, kwartalnych ratach, najpóźniej do dnia 31 marca 2026 r., przy czym może w dowolnym momencie przyśpieszyć spłatę rat kapitałowych pożyczki lub spłacić całą pożyczkę.

Koszt finansowania pożyczki wyniesie 9,3% do dnia 30 czerwca 2022 r., natomiast oprocentowanie pożyczki za następne okresy będzie ustalane każdorazowo w oparciu o inflację cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu poprzedzającym spłatę raty kapitałowej, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, opublikowaną w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego i marży w wysokości 0,1%.