ESPI
Opublikowano:
18 sierpnia 2022

(21/2022) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 21/2022

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 sierpnia 2022 roku, posiadali co najmniej 5% w głosach:

1. Akura Sp. z o.o., posiadająca 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na WZ i 5,45% głosów ogółem w Spółce.