ESPI
Opublikowano:
16 sierpnia 2022

(20/2022) Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący z plikiem 20/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Pełna treść zawiadomień znajduje się w załącznikach do raportu.