Aktualności

DataTypTytuł
30 stycznia 2023EBI

(3/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia 2023 r.

Więcej →
30 stycznia 2023ESPI

(3/2023) Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ One Solution S.A. w dniu 30 stycznia 2023 r.

Więcej →
30 stycznia 2023EBI

(4/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej One Solution S.A.

Więcej →
27 stycznia 2023ESPI

(1/2023) Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz ich przydziału

Więcej →
16 stycznia 2023EBI

(2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Więcej →
2 stycznia 2023WZA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. na dzień 30 stycznia 2023 roku

Więcej →
2 stycznia 2023EBI

(1/2023) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 stycznia 2023r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu

Więcej →
22 grudnia 2022EBI

(18/2022) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Więcej →
15 grudnia 2022ESPI

(29/2022) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Więcej →
8 grudnia 2022ESPI

(28/2022) Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii F

Więcej →