EBI
Opublikowano:
25 stycznia 2024

(1/2024) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 23 lutego 2024 r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu

Raport Bieżący nr 1/2024

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o zwołaniu na dzień 23 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 09:00 w Krakowie, w kancelarii notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem: Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 23 lutego 2024 roku wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki;

– projekty Uchwał;

– informacja o ogólnej liczbie głosów;

– formularz głosowania przez pełnomocnika;

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje

bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.