EBI
Opublikowano:
29 stycznia 2024

(2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Raport Bieżący nr 2/2024

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 13 maja 2024 r.

• raport roczny za 2023 r. – 28 maja 2024 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 12 sierpnia 2024 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 8 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.