ESPI
Opublikowano:
26 lutego 2024

(3/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ One Solution S.A. w dniu 23 lutego 2024 r.

Raport bieżący 3/2024

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 lutego 2024 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1.Linder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadająca 7.100.000 (słownie: siedem milionów sto tysięcy) głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na NWZ i około 20,81% głosów ogółem w Spółce.