ESPI
Opublikowano:
25 stycznia 2024

(1/2024) Ogłoszenie i zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 lutego 2024 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 1/2024

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 lutego 2024 roku o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty Uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.