Aktualności

DataTypTytuł
15 maja 2024EBI

(9/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.

Więcej →
15 maja 2024ESPI

(8/2024) Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną

Więcej →
10 maja 2024ESPI

(7/2024) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przydziału akcji serii G

Więcej →
9 maja 2024EBI

(7/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 One Solution S.A

Więcej →
9 maja 2024EBI

(8/2024) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Więcej →
15 kwietnia 2024EBI

(6/2024) Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Więcej →
12 kwietnia 2024ESPI

(6/2024) Zawarcie listu intencyjnego

Więcej →
3 kwietnia 2024News

Publikacja ogłoszenia w MSiG

Więcej →
21 marca 2024EBI

(5/2024) Publikacja Dokumentu Ofertowego wraz z informacjami dotyczącymi oferty publicznej akcji serii G, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Więcej →
19 marca 2024ESPI

(5/2024) Zmiana parametrów emisji akcji serii G

Więcej →