EBI
Opublikowano:
31 maja 2023

(11/2023) Raport roczny jednostkowy One Solution S.A. za rok 2022

Raport Roczny nr 11/2023

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2022.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że sprawozdanie zarządu z działalności, jednostkowe dane finansowe, jak również opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego stanowią załączniki do raportu rocznego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO