EBI
Opublikowano:
12 stycznia 2022

(1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raport Bieżący nr 1/2022

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku 09-402, ul. Popłacińska 18, informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

– raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.

– raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

– raport roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r.

W nawiązaniu do możliwości dotyczącej publikacji raportu rocznego w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, Zarząd Emitenta, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” informuje, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”